Etiket arşivi: out

about

about_etrafında

   Bir şeyin bir başka şey-in (gelişi güzel/ dağınık olarak) etrafında, civarında, dolayında olmasını belirtirken kullanılır.

The planets turn around of the sun with about satellites.

Gezegenler etraflarındaki uydularıyla birlikte güneşin çevresinde dönerler

out

out_dışında

   Bir şeyin/durumun bir başka şey/durum-un dışında olduğunu belirtirken kullanılır.

   When the teacher was staying in the classroom the students were out .

   Öğretmen sınıftayken öğrenciler dışarıdaydı.

   Keep me out of this issue do not be in!

   Beni bu meselenin dışında tut içinde değil.