Anasayfa

Selam,

Bu proje hazırlık aşamasındadır

 

DİL İLMİNİ ARAŞTIRMA ENTİTÜSÜ (LİNGUİSTİC İNSTİTUTE)

… faaliyetleri sonuçlarının haberdarlık verilmeleri esnasında, bu dillerden birini, izinsiz bir şekilde dünya dili ilan eden(2017/2021), devlet şeklinde yerleşmiş siyasi organizasyon, tüm unsurlarıyla birlikte, enstitümüz faaliyetleriyle ortaya çıkan sonuçlarından ilelebet dışarı bırakılmıştır.

Bu not enternasyonal düzeyde dil ve medeniyetlerin kökeni bilgisini araştıran çevreye düşüldü (21.Yüzyıl)
DİAE Universal
Ural Altay Dillerini Araştırma Birimi (Türkçe)
 www.dilbilimleri.net

 

Arapça ve KURAN-I KERİM

powerPoint dosyası indirmek için tıklayınız

İnsanın yaratılışı, KURAN-I KERİM MEALİ, İnsanlar nasıl çoğaldı, canlıların çiftler halinde yaratılması -1-

İndir (PPTX, 10.23MB)

İndir (PPTX, 7.45MB)

İndir (PPTX, 9MB)

İndir (PPTX, 9.49MB)

İndir (PPTX, 9.68MB)

 

   ... English; Turkish; Arabic; Russian;... Grammar

İndir (PPTX, 1.09MB)

Türkçede ve İngilizcede İsimler

İndir (PPTX, 410KB)

Türkçede ve İngilizcede cümle ögeleri metni

Türkçenin çekim sistemi nasıl işler? Türkçe nasıl bir dil?

İndir (PPTX, 677KB)

Türkçede ve İngilizcede fiillerin çekimleri ve fiillerde hareket taşınmaları ( fiil çatısı ) metni

İndir (PPTX, 1.31MB)

Türkçede ve İngilizcede fiillerin çekimleri ve fiillerde hareket taşınmaları

Özet sunum videosu

( Konu videoları içindekiler bölümündedir. )

English-Turkish tenses table

english all tenses, english tenses, english mood, english times, english grammar, indicative mood, impreative mood, subjunctive mood, infnitive, gerund, participle, conditionals, present tense, past tense, future tense, english grammar, engglish times

 

Fiil çekimleri

SURELER

Fâtiha Suresi / سُورَةُ الفَاتِحَة
Bakara Suresi / سُورَةُ البَقَرَة
Âl-i İmrân Suresi / سُورَةُ آل عِمرَان
Nisâ Suresi / سُورَةُ النِّسَاء
Mâide Suresi / سُورَةُ المَائدة
En’âm Suresi / سُورَةُ الاٴنعَام
A’râf Suresi / سُورَةُ الاٴعرَاف
Enfâl Suresi / سُورَةُ الاٴنفَال
Tevbe Suresi / سُورَةُ التّوبَة
Yûnus Suresi / سُورَةُ يُونس
Hûd Suresi / سُورَةُ هُود
Yûsuf Suresi / سُورَةُ يُوسُف
Ra’d Suresi / سُورَةُ الرّعد
İbrahim Suresi / سُورَةُ إبراهيم
Hicr Suresi / سُورَةُ الحِجر
Nahl Suresi / سُورَةُ النّحل
İsrâ Suresi / سُورَةُ بنى اسرآئيل / الإسرَاء
Kehf Suresi / سُورَةُ الكهف
Meryem Suresi / سُورَةُ مَريَم
Tâ-Hâ Suresi / سُورَةُ طٰه
Enbiyâ Suresi / سُورَةُ الاٴنبياء
Hac Suresi / سُورَةُ الحَجّ
Mü’minûn Suresi / سُورَةُ المؤمنون
Nûr Suresi / سُورَةُ النُّور
Furkân Suresi / سُورَةُ الفُرقان
Şu’arâ Suresi / سُورَةُ الشُّعَرَاء
Neml Suresi / سُورَةُ النَّمل
Kasas Suresi / سُورَةُ القَصَص
Ankebût Suresi / سُورَةُ العَنكبوت
Rûm Suresi / سُورَةُ الرُّوم
Lokman Suresi / سُورَةُ لقمَان
Secde Suresi / سُورَةُ السَّجدَة
Ahzâb Suresi / سُورَةُ الاٴحزَاب
Sebe’ Suresi / سُورَةُ سَبَإ
Fâtır Suresi / سُورَةُ فَاطِر
Yâsîn Suresi / سُورَةُ يسٓ
Sâffât Suresi / سُورَةُ الصَّافات
Sâd Suresi / سُورَةُ صٓ
Zümer Suresi / سُورَةُ الزُّمَر
Mü’min Suresi / سُورَةُ مؤمن / غَافر
Fussilet Suresi / سُورَةُ حٰمٓ السجدة / فُصّلَت
Şûrâ Suresi / سُورَةُ الشّورى
Zuhruf Suresi / سُورَةُ الزّخرُف
Duhân Suresi / سُورَةُ الدّخان
Câsiye Suresi / سُورَةُ الجَاثية
Ahkâf Suresi / سُورَةُ الاٴحقاف
Muhammed Suresi / سُورَةُ محَمَّد
Fetih Suresi / سُورَةُ الفَتْح
Hucurât Suresi / سُورَةُ الحُجرَات
Kâf Suresi / سُورَةُ قٓ
Zâriyât Suresi / سُورَةُ الذّاريَات
Tûr Suresi / سُورَةُ الطُّور
Necm Suresi / سُورَةُ النّجْم
Kamer Suresi / سُورَةُ القَمَر
Rahmân Suresi / سُورَةُ الرَّحمٰن
Vâkı’a Suresi / سُورَةُ الواقِعَة
Hadîd Suresi / سُورَةُ الحَديد
Mücâdele Suresi / سُورَةُ المجَادلة
Haşr Suresi / سُورَةُ الحَشر
Mümtehine Suresi / سُورَةُ المُمتَحنَة
Saff Suresi / سُورَةُ الصَّف
Cum’a Suresi / سُورَةُ الجُمُعَة
Münâfikûn Suresi / سُورَةُ المنَافِقون
Teğâbun Suresi / سُورَةُ التّغَابُن
Talâk Suresi / سُورَةُ الطّلاَق
Tahrîm Suresi / سُورَةُ التّحْريم
Mülk Suresi / سُورَةُ المُلك
Kalem Suresi / سُورَةُ القَلَم
Hâkka Suresi / سُورَةُ الحَاقَّة
Me’âric Suresi / سُورَةُ المعَارج
Nûh Suresi / سُورَةُ نُوح
Cin Suresi / سُورَةُ الجنّ
Müzzemmil Suresi / سُورَةُ المُزمّل
Müddessir Suresi / سُورَةُ المدَّثِّر
Kıyâme Suresi / سُورَةُ القِيامَة
İnsan Suresi / سُورَةُ دهر / الإنسَان
Mürselât Suresi / سُورَةُ المُرسَلات
Nebe’ Suresi / سُورَةُ النّبَإِ
Nâzi’ât Suresi / سُورَةُ النَّازعَات
Abese Suresi / سُورَةُ عَبَسَ
Tekvîr Suresi / سُورَةُ التّكوير
İnfitâr Suresi / سُورَةُ الانفِطار
Mutaffifîn Suresi / سُورَةُ المطفّفِين
İnşikâk Suresi / سُورَةُ الانشقاق
Bürûc Suresi / سُورَةُ البُرُوج
Târık Suresi / سُورَةُ الطّارق
A’lâ Suresi / سُورَةُ الاٴعلى
Gâşiye Suresi / سُورَةُ الغَاشِية
Fecr Suresi / سُورَةُ الفَجر
Beled Suresi / سُورَةُ البَلَد
Şems Suresi / سُورَةُ الشّمس
Leyl Suresi / سُورَةُ الليْل
Duhâ Suresi / سُورَةُ الضّحى
İnşirâh Suresi / سُورَةُ الشَّرح
Tîn Suresi / سُورَةُ التِّين
Alak Suresi / سُورَةُ العَلق
Kadr Suresi / سُورَةُ القَدر
Beyyine Suresi / سُورَةُ البَيِّنَة
Zilzâl Suresi / سُورَةُ الزّلزَلة
Âdiyât Suresi / سُورَةُ العَاديَات
Kâri’a Suresi / سُورَةُ القَارعَة
Tekâsür Suresi / سُورَةُ التّكاثُر
Asr Suresi / سُورَةُ العَصر
Hümeze Suresi / سُورَةُ الهُمَزة
Fil Suresi / سُورَةُ الفِيل
Kureyş Suresi / سُورَةُ القُرَيش
Mâ’ûn Suresi / سُورَةُ المَاعون
Kevser Suresi / سُورَةُ الكَوثَر
Kâfirûn Suresi / سُورَةُ الكافِرون
Nasr Suresi / سُورَةُ النّصر
Tebbet Suresi / سُورَةُ لهب / المَسَد
İhlâs Suresi / سُورَةُ الإخلاص
Felâk Suresi / سُورَةُ الفَلَق
Nâs Suresi / سُورَةُ النَّاس

KONU ÖZETİ

Fiillerde Şahıs  Nedir? (Personal)

Fiillerde TarzNedir?  (Aspect) 

Fiillerde Zaman Nedir? ( Time )

Fiil Kip Nedir?  (Mood)

Fiil nedir? Çekimli Fiil Nedir? (Tense)

Tarzlar (aspect) ;

Genel tarz (common aspect)

Türkçede fiil –(e)r eki almışsa

Dakik tarz (concrete aspect)

Türkçede fiil tarz eki almamışsa

Devam tarzı (progressive/ continuous)       

Türkçede fiil -yor,  -ir,  yaar, -yap eki almışsa

-yor eki hakkında

Bitmiş tarz (Perfect aspect/ tense)

Türkçede fiil  -miş, -di, -ip, -gan eki almışsa

-mişli  haber nedir?

-dir   bildirme eki nedir?

Hala devam eden (perfect continuous)

Türkçede fiil -makta ek birleşmesini almışsa

Birleşik tarzlı çekimli fiil nedir?

(-mış bulunur idi, -mış bulunmuş idi, ...)

Zamanlar (times);

Geçmiş zaman (past)

Şimdiki zaman (present)

Gelecek zaman  (future) 

Geçmişteki gelecek  zaman(future in past)

Birleşik zamanlı çekimli fiil nedir?

(-ecekti, -meyecekti, ...)

Fiil kipi  (mood) nedir?

Haber kipi (the indicative mood)

Emir kipi (the imperative mood)

İstek kipi (the optative mood)

Şart kipi (conditional mood)

Olasılık şart ( “If” with probably/ may/ might…)

Dilek şart (desiderative mood)

Dilek kipi (subjunctive mood)

Gereklilik kipi/ zorunluluk (must / have to)

Yeterlilik kipi/ imkan (Can / could)

Olasılık kipi (may / might)

Birleşik kipli çekimli fiil nedir?

(-ebilmeli, -ebile, -ebilse,..)

Fiilimsi nedir? (çekimsiz fiil ):

mastar/ isim fiil  (infinitive)

sıfat fiil (adjectival verb)

gerund nedir?

zarf fiil (adverbial verb)

Fiil çatısı nedir? (fiillerde hareket taşınmalar) (voice)

 oldurgan fiil (ergative verb)

 ettirgen fiil  (causative)

    1) Doğrudan ettirgen fiil

2) Dolaylı ettirgen fiil

olgan fiil (inchoative verb)

edilgen fiil (passive verb)

dönüşlü fiil (reflexsive verb)

işteş fiil (reciprocal verb)

geçişli fiil (transitive), geçişsiz fiil (intranstive)

birleşik çatılı çekimli fiil nedir?

( döv -üş-tür-üldü, öl-dür-ttür-üldü, ...)

fiillerin; olumsuz, olumsuz soru ve

soru şekilleri