Anasayfa

Selam,

Bu proje hazırlık aşamasındadır

Not: Enstitümüzün diller hakkında faaliyetleri sonuçlarının haberdarlık verilmeleri esnasında, bu dillerden birini (2017) dünya dili ilan eden devlet şeklinde yerleşmiş siyasi organizasyon, ortaya çıkan sonuçlarından ilelebet dışarı bırakılmıştır.

Arapça ve KURAN-I KERİM

powerPoint dosyası indirmek için tıklayınız

İnsanın yaratılışı, KURAN-I KERİM MEALİ, İnsanlar nasıl çoğaldı, canlıların çiftler halinde yaratılması -1-

İndir (PPTX, 10.23MB)

İndir (PPTX, 7.45MB)

İndir (PPTX, 9MB)

İndir (PPTX, 9.49MB)

İndir (PPTX, 9.68MB)

Bakara suresi

İndir (PPTX, 692KB)

Ali İmran suresi

İndir (PPTX, 444KB)

En'am suresi

İndir (PPTX, 3.06MB)

Şu’arâ Suresi

İndir (PPTX, 1.01MB)

Necm suresi 

İndir (PPTX, 535KB)

Zuhruf suresi

İndir (PPTX, 1.47MB)

Cuma Suresi

İndir (PPTX, 155KB)

Kalem Suresi Meali(??yorumu??)

İndir (PPTX, 165KB)

Müddessir Suresi Meali(??yorumu??)

[

İndir (PPTX, 201KB)

Alak Suresi Meali(??yorumu??)

İndir (PPTX, 134KB)

İsra Suresi

İndir (PPTX, 271KB)

   ... English; Turkish; Arabic; Russian;... Grammar

İndir (PPTX, 1.09MB)

Türkçede ve İngilizcede İsimler

İndir (PPTX, 410KB)

Türkçede ve İngilizcede cümle ögeleri metni

Türkçenin çekim sistemi nasıl işler? Türkçe nasıl bir dil?

İndir (PPTX, 677KB)

Türkçede ve İngilizcede fiillerin çekimleri ve fiillerde hareket taşınmaları ( fiil çatısı ) metni

İndir (PPTX, 1.31MB)

 

 

 

 

Türkçede ve İngilizcede fiillerin çekimleri ve fiillerde hareket taşınmaları

Özet sunum videosu

( Konu videoları içindekiler bölümündedir. )

English-Turkish tenses table

english all tenses, english tenses, english mood, english times, english grammar, indicative mood, impreative mood, subjunctive mood, infnitive, gerund, participle, conditionals, present tense, past tense, future tense, english grammar, engglish times

 

Fiil çekimleri

KONU ÖZETİ

Fiillerde Şahıs  Nedir? (Personal)

Fiillerde TarzNedir?  (Aspect) 

Fiillerde Zaman Nedir? ( Time )

Fiil Kip Nedir?  (Mood)

Fiil nedir? Çekimli Fiil Nedir? (Tense)

Tarzlar (aspect) ;

Genel tarz (common aspect)

Türkçede fiil –(e)r eki almışsa

Dakik tarz (concrete aspect)

Türkçede fiil tarz eki almamışsa

Devam tarzı (progressive/ continuous)       

Türkçede fiil -yor,  -ir,  yaar, -yap eki almışsa

-yor eki hakkında

Bitmiş tarz (Perfect aspect/ tense)

Türkçede fiil  -miş, -di, -ip, -gan eki almışsa

-mişli  haber nedir?

-dir   bildirme eki nedir?

Hala devam eden (perfect continuous)

Türkçede fiil -makta ek birleşmesini almışsa

Birleşik tarzlı çekimli fiil nedir?

(-mış bulunur idi, -mış bulunmuş idi, ...)

Zamanlar (times);

Geçmiş zaman (past)

Şimdiki zaman (present)

Gelecek zaman  (future) 

Geçmişteki gelecek  zaman(future in past)

Birleşik zamanlı çekimli fiil nedir?

(-ecekti, -meyecekti, ...)

Fiil kipi  (mood) nedir?

Haber kipi (the indicative mood)

Emir kipi (the imperative mood)

İstek kipi (the optative mood)

Şart kipi (conditional mood)

Olasılık şart ( “If” with probably/ may/ might…)

Dilek şart (desiderative mood)

Dilek kipi (subjunctive mood)

Gereklilik kipi/ zorunluluk (must / have to)

Yeterlilik kipi/ imkan (Can / could)

Olasılık kipi (may / might)

Birleşik kipli çekimli fiil nedir?

(-ebilmeli, -ebile, -ebilse,..)

Fiilimsi nedir? (çekimsiz fiil ):

mastar/ isim fiil  (infinitive)

sıfat fiil (adjectival verb)

gerund nedir?

zarf fiil (adverbial verb)

Fiil çatısı nedir? (fiillerde hareket taşınmalar) (voice)

 oldurgan fiil (ergative verb)

 ettirgen fiil  (causative)

    1) Doğrudan ettirgen fiil

    2) Dolaylı ettirgen fiil

olgan fiil (inchoative verb)

edilgen fiil (passive verb)

dönüşlü fiil (reflexsive verb)

işteş fiil (reciprocal verb)

geçişli fiil (transitive), geçişsiz fiil (intranstive)

birleşik çatılı çekimli fiil nedir?

( döv -üş-tür-üldü, öl-dür-ttür-üldü, ...)

fiillerin; olumsuz, olumsuz soru ve

soru şekilleri