Fiil Çekimleri

İndir (PPTX, Bilinmeyen)

İngilizce -Türkçe Fiil Çekimleri Tablosu

Fiil çekimleri tablosu (İngilizce Türkçe)

Bölgelerine Göre Türkçe Fiil Çekimleri Tablosu

fiil çekimleri tablusu (Türkçe)

KONU ÖZETİ

Fiillerde Şahıs  (Personal) Nedir?

Fiillerde Tarz  (Aspect) Nedir?

Fiillerde Zaman ( Time ) Nedir?

Fiillerde Kip (Mood) Nedir?

Fiil nedir? Çekimli Fiil (Tense) Nedir?

Tarzlar (aspect) ;

Genel tarz (common aspect)

Türkçede fiil –(e)r eki almışsa

Dakik tarz (concrete aspect)

Türkçede fiil tarz eki almamışsa

Devam tarzı (progressive/ continuous)       

Türkçede fiil -yor,  -ir,  yaar, -yap eki almışsa

-yor eki hakkında

Bitmiş tarz (Perfect aspect)

Türkçede fiil  -miş, -di, -ip, -gan eki almışsa

-mişli (Bitmiş) haber nedir?

-dir (Devam eden) haber bildirme eki nedir?

Hala devam eden (perfect continuous)

Türkçede fiil -makta ek birleşmesini almışsa

Birleşik tarzlı çekimli fiil nedir?

(-mış bulunur idi, -mış bulunmuş idi, ...)

Zamanlar (times);

Geçmiş (past) zaman

Şimdiki (present) zaman

Gelecek (future) zaman

Geçmişteki gelecek (future in past) zaman

Birleşik zamanlı çekimli fiil nedir?

(-ecekti, -meyecekti, ...)

Kipler (mood)

Haber kipi (the indicative mood)

Emir kipi (the imperative mood)

İstek kipi (the optative mood)

Şart kipi (conditional mood)

Olasılık şart ( “If” with probably/ may/ might…)

Dilek şart (desiderative mood)

Dilek kipi (subjunctive mood)

Gereklilik/zorunluluk (must / have to)

Yeterlilik/ imkan (Can / could)

Olasılık (may / might)

Birleşik kipli çekimli fiil nedir?

(-ebilmeli, -ebile, -ebilse,..)

Çekimsiz fiiller (Fiilimsiler):

Mastar (infinitive)

Sıfat fiil (adjectival verb)

Gerund nedir?

Zarf fiil (adverbial verb)

Fiillerde hareket taşınmaları: (voice)

Oldurgan fiil (ergative verb)

Sebep fiilleri/ ettirgen fiiller (causative)

    1) Doğrudan ettirgen fiil

    2) Dolaylı ettirgen fiil

Olgan fiil (inchoative verb)

Edilgen fiil (passive verb)

Dönüşlü fiil (reflexsive verb)

İşteş fiil (reciprocal verb)

Geçişli (transitive), geçişsiz (intranstive) fiil

Birleşik taşınmalı (çatılı) çekimli fiil nedir?

( döv -üş-tür-üldü, öl-dür-ttür-üldü, ...)

Fiillerin; olumsuz, olumsuz soru ve

soru şekilleri