Prepositions

Preposition nedir?

Bir kısmı tek başına bir anlama sahip olmayan ( from, to, of, off...) bir kısmı ise taraf sözleriyle kullanıldıklarında -de/-da anlamından başka içinde olmak,  üstünde olmak anlamını da verebilen ( on_-de/-da/üstünde, in_-de/-da/ içinde, at_-de/-da/ yanında...)

bazen bir fiil (look at_bakmak),

bazen bileşik bir isim (brother-in-low_kayın birader),

bazen bir bağlaç oluşturmada (in spite of the fact)

veya buradaki gibi ismin hallerinde kullanılan yardımcı gramatik unsurlardır.

Not: Above, below, after, along, over, off, outside gibi sözcükler bir isimden önce gelirse preposition, bir fiilden önce gelirse zarf olarak....

 since, before, after gibi bazı sözcüklerse hem preposition, hem zarf, hem de bağlaç olarak kullanılabilirler.

İngilizce preposition tablosu (English prepositions table)
English grammar, English preposition