SÖZCÜK BİLGİSİ

Sözcük ( kelime ) nedirİster tek başına bir harf ya da harflerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş;

Maddi veya manevi  varlıkları, şahısları, konuları… v.s isimleri          İsimlere vekalet ettirilen zamirleri                                                     Varlıkların niteliklerini bildiren sıfatları                                                Varlıkların niceliklerini bildiren sayıları                                    Varlıkların hareketlerini, fiilleri,                                                   Hareketlerin  niteliklerini, zarflarını,

      Bütün bu türleri,

 Birbirlerine bağlamaya yarayan bağlaçları,

Veya ayırmaya yarayan ayraçlarını, edatları,

… oluşturmada kullanılan, tek başlarına bir anlam ifade edebilen, fakat zihinlerde tamamlanmış bir yargı oluşturamayan harf  topluluklarına sözcük veya kelime denir.

Sözcük bilgisi tablosu
English grammar