Fiiller (verbs)

 Tabiatta madde olarak var olan ya da var olduğu düşünülen varlıkların;belirli bir…

şahsa                  I ( ben_birinci tekil şahıs ) worked

tarza                   I have worked_ çalışmışım

zamana              I had worked _çalışmışm

bağlı olarak aktif halde bulunan durum ve hareketlerine…  bu varlıkların:

kendilerinde      … to get humanized (insanlaşmak

nitelik ve nicelikerinde    Her face turned yellow (yüzü sarardı)

meydana gelen değişim ve dönüşümlerini ifade eden fiil+tarz+zaman+şahıs grubuna çekimli Fiil,

…çekimlerde yer alan hareket adlarına fiil,

…fiillerin bir başka durum veya hareketle  kullanılması için herhangi bir şahıs ve zaman belirtmeden sabitlenmesine mastar ( infnitive) (konuşmak _ to talk ),

Yine, fiillerin bir şahıs ve zaman kasti olmaksızın isimlerin hareketleriyle tarif etmesine sıfat fiil ( konuşan adam_ The man who is talking… ),

Yine, fiillerle bildirilen hareketin bir başka hareketi tarif etmesine zarf fiil ( …bağırarak konuşma_ Don’t speak yelling ) denir.

  Gramerce fiiller;

Şahıs, zaman, tarz ve kip oluşturulmalarına göre,

Fiille bildirilen hareketin taşınma şekline (etken, edilgen, dönüşlü, işteş, geçişli, geçişsiz olmalarına) göre,

Hareketlerin diğer sözcük türleri (isim, sıfat, zarf ) gibi kullanılmalarına göre,

Olumsuz, soru, olumsuz soru şekillerinin oluşturulmasına göre kategorilere ayrılırlar.

English grammar