Sıfatlar (adjectives) Zarflar(adverbs)

Sıfat nedir?

Varlıkların nitelik; – diğerlerinden ayıran özellik ( tall_uzun, red_kırmızı) ve niceliklerini; azlık ( some money_biraz para) veya çokluğunu ( much money_çok para), sayısını ( two pencils _iki kalem), sırasını ( first_birinci),   ne durumda olduğunu ( broken_kırılmış/ kırık), neyden meydana geldiğini ( golden_altından), belirten sözcüklere sıfat denir. not: Little, much, near, late, far, hard, fast, high gibi sıfatlar bir varlığı değil de hareketini niteliyorsa zarf türüne dahil olurlar.

ör: ‘yalnız’ sözcüğü Yalnız adam   tamlamasında tek başına sıfat türünde, tamlama içerisinde tamlayan görevindedir.

Sıfat ve Zarflar Tablosu ( Adjectives and Adverbs Table)

Adjectives and Adverb tables (English Turkish)
English grammar

Slayt17