Zamirler (pronoun)

İngilizcede ve Türkçede Zamirler (pronouns)

English pronoun tables, İngilizce türkçe zamirler tablosu
English pronoun

Slayt13

Şahıs zamiri örnekleri;

I am a doctor. Ben bir doktorum.

Are you an engineer ? _ Sen bir mühendis misin?

He is a lawyer. (o erkek) O bir avukat.

She is a nurse. (o kadın) O bir hemşire.

It is a cat. (o hayvan) O bir kedidir.

We are students. Biz öğrenciyiz.

Where are you going? Siz nereye gidiyorsunuz?

They are at the door now. Onlar kapıda(dır)lar.

One must do it. Biri bu işi yapmak zorunda. (ben, sen, o, Ali veya veli fark etmez birisi)

Ones must do it. Birileri bu işi yapmalı (biz, siz veya onlar yahut sen ve Ali fark etmez )

İşaret zamiri örnekleri;

This is a book _ Bu bir kitaptır.

These are books_ Bunlar kitaptır(lar).

That is a pencil_ Şu/ O bir kalemdir.

Those are pencils_ Şunlar/ Onlar kalemdir(ler).

The same doctor has come_Aynı doktor geldi.

I don’t know such a student_Böyle bir öğrenci tanımıyorum.

Belgili zamir örnekleri

Leyla ve Mecnun birbirini çok sevdi._Leyla and Mecnun loved each other very much.

Birbirine/ biri diğerine vurmuş._They beat one another.

Her öğrenci bu makaleyi okur._Each student reads this article.

Hem bunu hem de onu okudum. (ikiside) çok güzeldiler. _ I read both this and that. Both were nice.

Ya kalemi ya da kitabı (birini) ver. _ Give me either the pencil or the book.

Ne sevgini ne dostluğunu (hiç birini) istiyorum. _ I want neither your love nor your fiendship.

Biz iyiyiz fakat diğer arkadaşımız hasta. _We are well but our other friend is ill.

Ben iyim fakat diğerleri hasta. _ I am fine but the others are ill.

Bu yemeği çok sevdim başka var mı ? _ I liked this meal. Is there another?

Bu yemeği hiç sevmedim başka bir şey yok mu ? _ I didn’t like this meal. Isn’t there anything else?

Arkadaşlarımın hepsi partiye geldi. All of my friends came to the party.

Belgisiz zamir örnekleri;

(a).................Dün gece bir (herhangi bir ) cüzdan kaybettim._ I lost a wallet last night.

(some)..........İçerisinde biraz para(bir kısmı döviz) birkaç kart (bazısı kredi kartı) ve kimlik vardı._There were some money, some cards and an idendity card in it.

(somebody)... Birisi (herkimse-belkide velidir) bulmuş olmalı._Somebody/Someone must have found it.

(somewhere)..Onu bir yere (her neresi ise) saklamıştır._ He must have hidden it somewhere.

(something)... Üstüne de bir şey (her ne ise) örtmüştür._ He must have covered something on it...

Dedi Ali... ...Veli’ye sorduk...

(any)..............Veli bir şeyler (herhangi bir) buldun mu?_ Have you found any things,

Veli?

(anybody)......(Hiç) kimse böyle birşey söyleyemez._ Anybody doesn’t say such a thing.

(anything)...... Ben (hiç) bir şey (herhangi bir şey) bulmadım._ I haven’t found anything.

(anywhere),.. (Hiç) bir yere de (herhangi bir yere) saklamadım._ I haven’t hidden it anywhere. ...

gece partide değildim bile sinemaya gitmiştim soralım...

(none)............Partide beni gören kimse olmuş mu? yok._ Did anybody see me at the party ? None

(nobody)........ (bak gördün mü) Beni gören kimse yok._ There was nobody to see me.

(nothing)....... Ve de sakladığım bir şey yok._ I have nothing to hide. ...

hepimiz çok utandık...

The party was fun but we seemed funny._Parti eğlenceliydi fakat biz komik/ gülünç görünüyorduk.

(every).......... Her insan yanılabilir. _ Every person can do wrong.

(everybody).. Herkes cüzdanı aramaya başladı._ Everybody started to look for wallet.

(everything).. Her şeyi altüst ettik._ We messed everything up.

(everywhere)..Her yere baktık ama birşey bulamadık._ We looked for everywhere but found nothing. ...

Veli Ali’ye; Gece bir parti düzenledin ...

------------------

(a lot of)........ Birçok insan partiye gelmedi (çoğu gazinoya gitti)._ A lot of people didn’t come to the party.

Ve sen çok para harcadın değil mi...?

(much)...........Peki ne kadar paran var?_ OK, how much money have you got ?

(little)............Az (yetmez/ yeterince değil/ yetmayecek kadar az) mı?_ Have you got little?

(a little).........Yoksa, Az (fakat yeterli, yeterince / eh işte! ) mi ? (diyeceksin)_ Or a little ?

(many)........... Telefonunda ne kadar/ kaç tane kontörün var_ How many contours are there in your phone?

(few)..............Az (yetmez/ yeterince değil/ yetmeyecek kadar az) mı?_ Have you got few ?

(a few)........... yoksa  Az (fakat yeterli, yeterince/ eh işte! ) mi? (diyeceksin) _ Or a few?

...Senin evin şehrin dışında en az elli kilometre dolmuşta yoktu....

Soru zamiri örnekleri;

(who)............Seni buraya kim getirdi?_ Who brought you here ?

Partiye gelenlerden biri._ One of those who came to the party.

What..............Ne iş yapar (necidir)?_ What’s his job?

Ne iş yaptığını bilmiyorum._ I don’t know what his job is.

Which............Hangi arabayla geldin?_ By which car did you come here ?

Hangisi olduğunu bilmiyorum_ I don’t know which car it was.