SES ve HARF BİLGİSİ

Ses ( harf ) nedir?

Akciğerden gelen havanın engelsiz olarak ( ünlü ses/ harf ), veya ses telleri, dil, diş, dudak gibi uzuvlarla temasa geçerek (ünsüz ses/ harf ) dışarıya bırakılmasıyla oluşturulup, harf olarak simgelen, konuşma açısından bir anlam taşıyan tabii olaya ses denir.  sesleri yazı olarak karşılayan karakterlere ise harf denir

Ör: A, E, İ, Ü …                                                                                        B [ be, bi, bu…], C [ ce, ci, cu ….]

Telaffuz Bilgisi

Bir dildeki seslerin harf ya da harf gurubu olarak karşılıklarının,  bu harf ya da harf guruplarının sözcüklerde nasıl okundukları, hangi durumlarda okunmadıklarının veya değişik okundukları, hangi durumlarda uzun yahut kısa olarak okunacakları, alfabesinin, ünlü ve ünsüz harflerinin, seslerin uzatılması yahut kısaltılmasının v.s incelenmesi.

İngilizce telaffuz bilgileri taplosu (english pronuncation table)
English grammar

Slayt3