out

out_dışında

   Bir şeyin/durumun bir başka şey/durum-un dışında olduğunu belirtirken kullanılır.

   When the teacher was staying in the classroom the students were out .

   Öğretmen sınıftayken öğrenciler dışarıdaydı.

   Keep me out of this issue do not be in!

   Beni bu meselenin dışında tut içinde değil.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.