Etiket arşivi: from

from

from

Belirli bir zamandan /mekandan herhangi bir zamana/mekana 

He came from Turkey.

O Türkiye’den geldi.

I borrowed some money from Ali and then lend it to you.

Ali’den biraz borç para aldım ve sana borç verdim.

about

about_etrafında

   Bir şeyin bir başka şey-in (gelişi güzel/ dağınık olarak) etrafında, civarında, dolayında olmasını belirtirken kullanılır.

The planets turn around of the sun with about satellites.

Gezegenler etraflarındaki uydularıyla birlikte güneşin çevresinde dönerler