in back of

in back of_arkasında

   Bir şeyin bir başka şey-in (bitişik veya yakın ayrık olarak) arkasında olduğunu belirtirken kullanılır.

   There was a shield in back of me.

   Arkamda kalkan vardı.

   While my shadow was coming in back of me, and the cavalarymen were coming behind.

   Arkamdan gölgem gerimden süvariler geliyordu…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir