Etiket arşivi: -er eki

-er eki

-er eki;

    Fiil çekimlerinde;  bir hareketin genellikle arada bir, sık sık, daima, sürekli… gerçekleştiğini bildiren  bir tarz ekidir.

         Ör;  Her hafta sonu  sinemaya giderim.

     Yine; geleceğe  yönelik bir belirsizlik de bildirebilir. 

         Ör;  Biraz sonra  sonra  gider  bakarım.

     

     Kalılıcı isim olarak;

           Eşya ismi olarak;  döner_  Döndürülerek  pişirilen  et  v.s yiyecek.

                                         keser_ Kesme harereketini gerçekleştirmek için yapılmış el aleti.

                                         biçer döver_  Biçme ve dövme hareketini gerçekleştiren  makine.

                 İş ve meslek ;

                                          okur _ Bir yayını (gazete dergi) sürekli takip eden, daimi takipçisi

                                          yazar_ Yazmayı kendine iş edinmiş kişi.