-isyük (-iş) eki

iş (-isy ) eki;

 Fiil çekimlerinde;  özne, hareketine  ya bir başka özneyle karşılıklı  veya birlikte sahiptir. (dilsel)

 …  yapıcıdır. (fiziksel)

 Ör; Ali  ile Veli dövüştü.

 _ … dövüsü  oluk / dövüg-üs-iy-ük/ dövüsyük / dövüş-ük

   Ör; Ali ile veli  yarıştı.

 … veya bir nesneye karşı sahiptir (dilsel) yapıcıdır.

 Ör; Ali Veli ile dövüş.

 Ör;  Ol menim birle yaz-ış-ık.

_  yazıg-ıs-ük-ük ( Benim gibi yazısı oluk, tanısı oluk_tanışık)

_  yazığ-ıs-ıy-ük

_  yazıy-ısyık

 _  … -ış-….

  Kalılıcı isim olarak; 

 Eşya ismi olarak; Eşyanın sahip olduğu hareketiyle adlandırılmış olmasıdır.  Ya da hareketin geçekleştirilmesi için yapılmış eşya veya yer.

 giriş_ girmek hareketi için yapılmış yer, ‘girisi olan yer’ 

Veya ‘çıkış’

 Ayrıca;       _ kar-ıg-is-yık  _(karışık)__ Çok karisyik bir durum.

 _ yak-ığ-is-y-ık-(i)l-i(k) _ (yakısıklı_yakışıklı)

 _ sar-ığ-is-y-ın__ sarısın _(sarısı olan)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir