Dilek şart kipi ( desiderative mood )


Dilek-şart (desiderative mood/subjunctival conditional)

Dilek şartlı cümle geçmiş zamanlarda.

Çalışsaydı kazan-ırdı/-acaktı

If he worked, he would win.

-If he were in the school yesterday, I would meet him.

Dilek şartlı cümle şimdiki zamanda.

Eğer şehirde olursa onu ziyaret edeceğim

If he be in the city, I shall visit him.

 Not: Eğer bir şartlı cümle, dilek şartlı bir cümleyse ve de geçmiş zamanlardaysa demek ki söz konusu şarta konu hareket gerçekleşmiştir. Yani olması mümkün değil fakat konuşan kişi yine de dileğini bildirmek ister. Dolaysıyla esas hareketin fiilinin de gerçekleşme olasılığı yoktur. Bu yüzden de ikinci cümle geçmişte kalmış gelecek zamanlarda kullanılır.  İngilizcede ise bu durumu would karşılar.

 Bunu şöyle açabiliriz.  Öncelikle kaber kipi çekimini görelim;

Geçmiş zamandaki çekimler;

 Yalın tarz;                 çalıştı

 Genel tarz;          çalışır idi

 Devam eden; çalışıyor idi

 Bitmiş tarz;     çalışmış idi

… -se/-sa eki bu çekimde zaman ekinden sonrada gelebilir öncede. Ek zaman eki, -di’den sonra geldiğinde şart;  zaman eki,  -di’den önce dilek şart olarak görev alır. 

 Yalın tarz;                 çalış-sa– y-dı

 Genel tarz;          çalışır olsa idi

 Devam eden; çalışıyor olsa  idi

 Bitmiş tarz;     çalışmış olsa idi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir