Home Page

Bu proje hazırlık aşamasındadır.

           Türkçede ve İngilizcede isimler

Türkçe'nin kelime türetme prensipleri nasıl işler?

(özet)

İndir (PPTX, 375KB)

   ...; Türkçe'nin; İngilizce'nin; Arapça'nın; Rusça'nın; ...

Çekim prensipleri nasıl işler?

İndir (PPTX, 745KB)

 

Türkçede ve İngilizcede cümle ögeleri metni

Türkçenin çekim sistemi nasıl işler? Türkçe nasıl bir dil?

İndir (PPTX, 700KB)

Türkçede ve İngilizcede fiillerin çekimleri ve fiillerde hareket taşınmaları ( fiil çatısı ) metni

 

İndir (PPTX, 1.91MB)

 

Türkçede ve İngilizcede fiillerin çekimleri ve fiillerde hareket taşınmaları

Özet sunum videosu

( Konu videoları içindekiler bölümündedir. )

English-Turkish tenses table

english all tenses, english tenses, english mood, english times, english grammar, indicative mood, impreative mood, subjunctive mood, infnitive, gerund, participle, conditionals, present tense, past tense, future tense, english grammar, engglish times

                                          english aspect

english all tenses, english tenses, english mood, english times, english grammar, indicative mood, impreative mood, subjunctive mood, infnitive, gerund, participle, conditionals, present tense, past tense, future tense, english grammar, engglish times
E english aspect

                                         english  tenses

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
english all tenses

                                          english conditionals

english all tenses, english tenses, english mood, english times, english grammar, indicative mood, impreative mood, subjunctive mood, infnitive, gerund, participle, conditionals, present tense, past tense, future tense, english grammar, engglish times
english conditionals

                                     simple past tense

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
english tenses, simple past tense

                                          simple past tense

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
english tenses, simple past tense

                                    past continuous tense

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
englih tenes past continuous tense

                                          past perfect tense

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
english tenses, past perfect tense

                         past perfect continuous tense

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
english tenses, past perfect continuous tense

                                   simple present tense

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
english tenses, simple present tense

                                   present continuous tense

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
english tenses, present continuous tense

                                        present perfect tense

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
english tenses, present perfect tense

                            present perfect continuous tense

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
english tenes, preent perfect continuous tense

                                             future tense

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
english tenses, future tense

                                       future continuous tense

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
english tenses, future continuous tense

                               future perfect tense

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
english tenses, future perfect tense

                                   future perfect continuous tense

english tenses, english all tenses, english tenses table, english tenes chart, ingilizce zamanlar
english tenses, future perfect continuou tense

what is the gerund?

gerund


english, turkish, arabic, russian tensesenglish, turkish, arabic, russian tenses, all tenses

english, turkish, arabic, russian verb aspect(conjucation table)english tenses

english, turkish, arabic, russian verb or participle cojucation tableenglish tenses

 

Fiil çekimleri

KONU ÖZETİ

Fiillerde Şahıs  Nedir? (Personal)

Fiillerde TarzNedir?  (Aspect) 

Fiillerde Zaman Nedir? ( Time )

Fiil Kip Nedir?  (Mood)

Fiil nedir? Çekimli Fiil Nedir? (Tense)

Tarzlar (aspect) ;

Genel tarz (common aspect)

Türkçede fiil –(e)r eki almışsa

Dakik tarz (concrete aspect)

Türkçede fiil tarz eki almamışsa

Devam tarzı (progressive/ continuous)       

Türkçede fiil -yor,  -ir,  yaar, -yap eki almışsa

-yor eki hakkında

Bitmiş tarz (Perfect aspect/ tense)

Türkçede fiil  -miş, -di, -ip, -gan eki almışsa

-mişli  haber nedir?

-dir   bildirme eki nedir?

Hala devam eden (perfect continuous)

Türkçede fiil -makta ek birleşmesini almışsa

Birleşik tarzlı çekimli fiil nedir?

(-mış bulunur idi, -mış bulunmuş idi, ...)

Zamanlar (times);

Geçmiş zaman (past)

Şimdiki zaman (present)

Gelecek zaman  (future) 

Geçmişteki gelecek  zaman(future in past)

Birleşik zamanlı çekimli fiil nedir?

(-ecekti, -meyecekti, ...)

Fiil kipi  (mood) nedir?

Haber kipi (the indicative mood)

Emir kipi (the imperative mood)

İstek kipi (the optative mood)

Şart kipi (conditional mood)

Olasılık şart ( “If” with probably/ may/ might…)

Dilek şart (desiderative mood)

Dilek kipi (subjunctive mood)

Gereklilik kipi/ zorunluluk (must / have to)

Yeterlilik kipi/ imkan (Can / could)

Olasılık kipi (may / might)

Birleşik kipli çekimli fiil nedir?

(-ebilmeli, -ebile, -ebilse,..)

Fiilimsi nedir? (çekimsiz fiil ):

mastar/ isim fiil  (infinitive)

sıfat fiil (adjectival verb)

gerund nedir?

zarf fiil (adverbial verb)

Fiil çatısı nedir? (fiillerde hareket taşınmalar) (voice)

 oldurgan fiil (ergative verb)

 ettirgen fiil  (causative)

    1) Doğrudan ettirgen fiil

    2) Dolaylı ettirgen fiil

olgan fiil (inchoative verb)

edilgen fiil (passive verb)

dönüşlü fiil (reflexsive verb)

işteş fiil (reciprocal verb)

geçişli fiil (transitive), geçişsiz fiil (intranstive)

birleşik çatılı çekimli fiil nedir?

( döv -üş-tür-üldü, öl-dür-ttür-üldü, ...)

fiillerin; olumsuz, olumsuz soru ve

soru şekilleri