Zamirlerde tekillik çoğulluk

o_onlar (that_those), bu_bunlar (this_these), biri_birileri (one_ones), bazısı_bazıları, ... -ler/-lar çokluk ekiyle oluşturulan zamirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.