Etiket arşivi: zamirler konusu

Zamirlerin halleri

ben( I ), beni (me), bana (me/to me), benden (me/ from me), benimle (with me)... gibi hal eklerine göre çekimlenmiş zamirlerdir.

Zamirlerde cinsiyet

İngilizcede 'O' üçüncü tekil şahıs zamiri dişi cinste; 'he', eril cinste; 'she', nötürde; 'it ' olacak şekilde cinsiyetlere ayrılırlar.

Zamirlerde tekillik çoğulluk

o_onlar (that_those), bu_bunlar (this_these), biri_birileri (one_ones), bazısı_bazıları, ... -ler/-lar çokluk ekiyle oluşturulan zamirler.

Aitlik zamirleri (possessive pronoun)

Mine_ benimki

Yours_ seninki

His_ onunki (eril)

Hers_ onunki (dişil)

Ours_ bizimki

Yours_ sizinki

Theirs_ onlarınki

 

ör: He is a friend of mine.

_ O arkadaşlarımdan biridir.

_O kendimin bir arkadaşıdır. (kendime ait)

 

Ör: It’s mine_ O benimkidir.

Birleşik zamirler

Bir zamir ve bir başka sözcükten oluşan zamirlere denir. Ör herkes (everybody), her bir kes (everione), hiç kimse (anybody)...

Türemiş zamirler

Bir basit zamir ve yapım ekleriyle türetilen zamirlere denir. Ör; bucu, şucu...; benlik, senlik, bizlik...; benli, senli...

Basit zamirler

Yalnız bir zamir kökünden oluşan zamirlere denir. Ör; Ben(I) , sen (you), o (he, she,it), bu (this), şu (that), ...