Etiket arşivi: yapısına göre isimler

Birleşik isimler

Birleşik isim

  Anlamlı ya da anlamsız iki veya daha çok kelimenin bir araya gelmesiyle oluşturulan isimlere bileşik isimler denir

   Ör: brother- in- low (kayın birader) v.s 

    not: farklı anlamlara sahip isimler, bileşik bir isim oluştururken  anlam değişikliğine uğrayabilir.  Preposition’larla oluşturulan bileşik isimler tire (-) işaretiyle birbirinden ayrılırlar.

Türemiş isimler

Türemiş isim

   İsimlere, sıfatlara, fiillere v.s isim yapma eklerinin eklenmesiyle oluşturulan isimlere türemiş isim denir. İngilizcede isim yapma ekleri -er, -or , -ship ,-dom, -ing, ence, -ism, -ment, -ness... gibi eklerdir. 

Ör:  to teach (öğretmek) fiilinden __teacher (öğretmen ) ismi,  

        free (özgür) sıfatından __ freedom (özgürlük ) ismi,   

        king (kral) isminden __ kingdom ( krallık) ismi gibi.