Etiket arşivi: Tevrat

Âl-i İmrân Suresi / سُورَةُ آل عِمرَان

İndir (PPTX, 445KB)

الٓمٓۚ ﴿١﴾

  1. Allah, yoktur (ondan başka) ilah (falan), yalnız o vardır. Hayatta(yaşıyor), ve  ayakta(faaliyet halinde)’dir.
  2. Kitap o ki(onu) sana, el  ara-sındakini (ele aldığını)( neyi? başka hangi bir kitabı?)  desteklesin diye,  bir  gerçeklikle  indirdi,

…ve Tevrat’ı  ve İncil’i (de./ …

1- ele aldığını / elinin altındakini?,

2- aynı böyle,  biri diğerini? desteklesin diye) indirdi

İnanlara (İncil ve İsa) öncesinden yol göstersin diye, ve(böylece) Furkan’ı indirdi.

Biz  Musa’ya Tevrat’ı ve Furkan’ı ver-miştik

(50.Ayet; ve İsa: ‘Size haram olan bazı şeyleri helal yapmak üzere gönderildim. Ve bendeki şey (İncil), Tevrat–tan desteklidir.)

Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir.

  1. Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. (örtbas edilemez)
  2. Rahimlerde (de??) sizi dilediği gibi tasvir eden, (kaşın, gözün renk veren) O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir.
  3. Sana Kitab’ı indiren O’dur. Onun bazı âyetleri muhkemdir ki, onlar ana kitap (kitabın aslı)’dır. Diğerleri ise teşbih/ benze??tmelere dayanır. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki teşbih  âyetlerinin peşine düşerler.?? Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: Ona inandık; Hepsi?? Rabbimiz tarafındandır, derler. ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar.

Bakara Suresi / سُورَةُ البَقَرَة 

İndir (PPTX, 690KB)

الٓمٓۚ ﴿١﴾

Bu kitap(Kur’an), içinde şüphe olmayan, muttakilere hidayet/yol (yordam) gösterir.

Onlar ( muttakiler)  gayba (bilgi ötesi şeylere) inanırlar, namaz kılar  ve rızıklarından dağıtırlar

Yine onlar, sana indirilene  ve senden önce indirilene inanır,  ve onlar (1) ahirete inanırlar  

(2??) Ve  (senden sonra??)  ahir olan  ile (tamamen) kani olurlar

İşte o kimseler Rab’lerinden (bir) hidayet (doğru yol) üzeredir  ve  onlar felaha ermiştir.