Etiket arşivi: pronouns

Zamirlerin halleri

ben( I ), beni (me), bana (me/to me), benden (me/ from me), benimle (with me)... gibi hal eklerine göre çekimlenmiş zamirlerdir.

Zamirlerde cinsiyet

İngilizcede 'O' üçüncü tekil şahıs zamiri dişi cinste; 'he', eril cinste; 'she', nötürde; 'it ' olacak şekilde cinsiyetlere ayrılırlar.

Zamirlerde tekillik çoğulluk

o_onlar (that_those), bu_bunlar (this_these), biri_birileri (one_ones), bazısı_bazıları, ... -ler/-lar çokluk ekiyle oluşturulan zamirler.

Birleşik zamirler

Bir zamir ve bir başka sözcükten oluşan zamirlere denir. Ör herkes (everybody), her bir kes (everione), hiç kimse (anybody)...

Türemiş zamirler

Bir basit zamir ve yapım ekleriyle türetilen zamirlere denir. Ör; bucu, şucu...; benlik, senlik, bizlik...; benli, senli...

Basit zamirler

Yalnız bir zamir kökünden oluşan zamirlere denir. Ör; Ben(I) , sen (you), o (he, she,it), bu (this), şu (that), ...