Etiket arşivi: prepositions konu anlatımı

to

to_-e/-a, -ye/-ya

   Herhangi bir zamandan/ mekandan belirli bir zamana/ mekana geçişi bildirirken kullanılır.

We walked from our house to the sea side.

Evden denize (kenarına kadar) yürüdük.

from

from

Belirli bir zamandan /mekandan herhangi bir zamana/mekana 

He came from Turkey.

O Türkiye’den geldi.

I borrowed some money from Ali and then lend it to you.

Ali’den biraz borç para aldım ve sana borç verdim.