Etiket arşivi: -isyük (-iş) eki

-isyük (-iş) eki

-iş (-isy ) eki;

    Fiil çekimlerinde;  özne, hareketine  ya bir başka özneyle karşılıklı  veya birlikte sahiptir. (dilsel)

                                                                                                                               …  yapıcıdır. (fiziksel)

              Ör;   Ali  ile Veli dövüştü.

   _ … dövüsü  oluk / dövüg-üs-iy-ük/ dövüsyük / dövüş-ük

              Ör;   Ali ile veli  yarıştı.

           … veya bir  nesneye  karşı sahiptir (dilsel) yapıcıdır.

              Ör;   Ali Veli ile dövüş.

               Ör;  Ol menim birle yaz-ış-ık.

_  yazıg-ıs-ük-ük ( Benim gibi yazısı oluk, tanısı oluk_tanışık)

_  yazığ-ıs-ıy-ük

_  yazıy-ısyık

 _  … -ış-….

      Kalılıcı isim olarak; 

          Eşya ismi olarak; Eşyanın sahip olduğu hareketiyle adlandırılmış olmasıdır.  Ya da hareketin geçekleştirilmesi için yapılmış eşya veya yer.

      giriş_ girmek hareketi için yapılmış yer, ‘girisi olan yer’ 

Veya ‘çıkış’

      Ayrıca;       _ kar-ıg-is-yık  _(karışık)__ Çok karisyik bir durum.

                        _ yak-ığ-is-y-ık-(i)l-i(k) _ (yakısıklı_yakışıklı)

                        _ sar-ığ-is-y-ın__ sarısın _(sarısı olan)