Etiket arşivi: every

Belgili zamirler (defining pronoun)

 

each_ her...

Bir gurubun üyelerinin istisnasız her biri ...+ isim/ fiil tekil 

Her öğrenci bu makaleyi okur.

_Each student reads this article.

 

both_ her ikisi

İki şey, şahıs, durum, fikirden her ikisi ... +isim/ fiil çoğul

Hem bunu hem de onu okudum. (ikisi de) çok güzeldiler. 

_ I read both this and that. Both were nice.

 

either_herhangi biri

İki şey, şahıs, durum, fikirden herhangi biri ... +isim/ fiil tekil

Ya kalemi ya da kitabı (birini) ver.  

_ Give me either the pencil or the book.

 

neither_ hiçbiri

İki şey, şahıs, durum, fikirden hiçbiri ... +isim/ fiil tekil

Ne sevgini ne dostluğunu (hiç birini) istiyorum. 

_ I want neither your love nor your fiendship.

 

other_diğeri

İki şey, şahıs, durum, fikirden farklı olan diğeri... +isim/ fiil tekil

Biz iyiyiz  fakat diğer arkadaşımız  hasta. 

_We are well but our other friend is ill.

 

others_diğerleri

İkiden çok  şey, şahıs, durum, fikirden farklı olan diğerleri... +isim/ fiil çoğul

Ben iyim fakat diğerleri hasta. 

_ I am fine but the others are ill.

 

another_başka

Aynından  başkası 

Bu  yemeği çok sevdim başka var mı ? 

_ I  liked this meal. Is there another?

 

else_başkası

Bir şey, durum, fikirden farklı olan herhangi bir başkası...+isim/ fiil tekil

Bu yemeği hiç sevmedim başka bir şey yok mu ?

_ I didn’t like this meal. Isn’t there anything else?

 

All_bütün, hepsi

Bir grup, fikirdeki şeylerin tümü/hepsi...+(canlılarda fiil çoğul, diğerlerinde tekil)

Arkadaşlarımın  hepsi partiye geldi. 

_All of my friends came to the party.

 

avery_ ...

Yalnızca bir sıfat zamirdir. Tek başına kullanılmaz...+isim/ fiil tekil

 

everybody_ herkes

İstisnası olmakla beraber (hemen hemen/ … hariç) herkes +fiil tekil

 

everyone_her bir kes

istisnası olmakla beraber (hemen hemen/ … hariç) her bir kes +fiil tekil

 

everything_her şey

İstisnası olmakla beraber(hemen hemen/ … hariç) her şey +fiil tekil

 

everywhere_her yer

İstisnası olmakla beraber (hemen hemen/ … hariç) her yer +fiil tekil