Etiket arşivi: adlarda çoğulluk

İsimlerde belirlilik (defining/indefining noun)

The Articles_Tanımlılıklar (The, a/an) 

       İsimlerin karşıladığı varlıkların muhatap tarafından tanınıp tanınmadığını veya bilinip bilinmediğini belirten yardımcı sözcüklere article denir. Eğer muhatap söz konusu şeyi bilmiyor ve tanımıyorsa a/an, artık biliyor ve tanıyorsa the article’si kullanılır.

              A(an)

      İsim olarak kullanılan bir sözcükte bahsedilen  şeyin muhatap tarafından tanınmayan veya bilinmeyen bir şey olduğunu belirtmek için kullanılır.

       A(an) sayılabilen  tekil isimlerle ‘herhangi bir’ anlamında kullanılır.

      Örn; an apple (herhangi bir elma),  a book (herhangi bir kitap)

Not; Sayılamayan isimler ve sayılabilen çoğul isimlerdeyse  a(an) belgisizlik article’si yerine   biraz, bazı,  herhangi birkaç anlamında  ‘some’ zamirinden yararlanılır.

     Örn: some apples (herhangi birkaç elma), some water (biraz su)

Not:  İsim ünsüz bir sesle başlarsa belirsizlik article’sinin ‘a’şekli, ünlü bir sesle başlarsa ‘an’ şekli kullanılır.

     Örn;   a book, an apple… Not;  ‘u’ harfinin ‘y’ olarak telaffuz edildiği sözcüklerde ‘a’ şekli kullanılır.  ör: a universite

            The

      İsim olarak kullanılan bir sözcükte bahsedilen şeyin muhatap tarafından artık tanınan veya bilinen bir şey olduğunu belirtmek için kullanılır.

              The book _kitap...   the books_ kitaplar…

       Fakat:

      Tabloda (Noun Clasification Table sayfa 3) özel  isimlerle kullanılmaz dediğimiz article’ler ;

          İnsan adlarında ;

        Ad (veya soyad) tüm aileyi temsil ederse ‘the’ article’si kullanılabilir. The Browns_ Brown’lar (Brown ailesi)

     Eğer bu adı (veya soyadı) taşıyan herhangi bir aile ferdinden bahsediliyorsa a(an) article’si kullanılır.

          A Williams_William’lardan biri

      Yine  ;

   Sıradağ, deniz, okyanus adlarıyla;    The Kackars, the Black Sea, the Pasific...

    Tabiatta tek olarak bilinen bazı varlıklarla;    The sun, the moon, the sky...

           Yönlerle;    the West, the East, the North, the South...

     Bir kısım ülkelerin veya bölgelerin  adlarıyla;    the USA, the UK, the Philipines, the Nederlands...

      Bazı meşhur  binalarla;    the London Tower, the British Museum, the Golden Gate...

       Gemi, gazete, dergi adlarıyla;    the Titanic, the Daily News, the Digest...

       Bazı önemli günlerde;    the Independent Day...

       Teşkilat adlarıyla;    the  CIA, the UN