Kategori arşivi: pronoun

Belgili zamirler (defining pronoun)

 

each_ her...

Bir gurubun üyelerinin istisnasız her biri ...+ isim/ fiil tekil 

Her öğrenci bu makaleyi okur.

_Each student reads this article.

 

both_ her ikisi

İki şey, şahıs, durum, fikirden her ikisi ... +isim/ fiil çoğul

Hem bunu hem de onu okudum. (ikisi de) çok güzeldiler. 

_ I read both this and that. Both were nice.

 

either_herhangi biri

İki şey, şahıs, durum, fikirden herhangi biri ... +isim/ fiil tekil

Ya kalemi ya da kitabı (birini) ver.  

_ Give me either the pencil or the book.

 

neither_ hiçbiri

İki şey, şahıs, durum, fikirden hiçbiri ... +isim/ fiil tekil

Ne sevgini ne dostluğunu (hiç birini) istiyorum. 

_ I want neither your love nor your fiendship.

 

other_diğeri

İki şey, şahıs, durum, fikirden farklı olan diğeri... +isim/ fiil tekil

Biz iyiyiz  fakat diğer arkadaşımız  hasta. 

_We are well but our other friend is ill.

 

others_diğerleri

İkiden çok  şey, şahıs, durum, fikirden farklı olan diğerleri... +isim/ fiil çoğul

Ben iyim fakat diğerleri hasta. 

_ I am fine but the others are ill.

 

another_başka

Aynından  başkası 

Bu  yemeği çok sevdim başka var mı ? 

_ I  liked this meal. Is there another?

 

else_başkası

Bir şey, durum, fikirden farklı olan herhangi bir başkası...+isim/ fiil tekil

Bu yemeği hiç sevmedim başka bir şey yok mu ?

_ I didn’t like this meal. Isn’t there anything else?

 

All_bütün, hepsi

Bir grup, fikirdeki şeylerin tümü/hepsi...+(canlılarda fiil çoğul, diğerlerinde tekil)

Arkadaşlarımın  hepsi partiye geldi. 

_All of my friends came to the party.

 

avery_ ...

Yalnızca bir sıfat zamirdir. Tek başına kullanılmaz...+isim/ fiil tekil

 

everybody_ herkes

İstisnası olmakla beraber (hemen hemen/ … hariç) herkes +fiil tekil

 

everyone_her bir kes

istisnası olmakla beraber (hemen hemen/ … hariç) her bir kes +fiil tekil

 

everything_her şey

İstisnası olmakla beraber(hemen hemen/ … hariç) her şey +fiil tekil

 

everywhere_her yer

İstisnası olmakla beraber (hemen hemen/ … hariç) her yer +fiil tekil

 

Dönüşlülük zamirleri (reflexsive pronoun)

Myself _ (benim) kendim

Yourself _ (senin) kendin

Himself _ (onun) kendi (erkek)

Herself _ (onun) kendi (kadın)

Itself _ (onun) kendi (hayvan, eşya...)

Ourselves _ (bizim) kendimiz

Yourselves _ (sizin) kendiniz

Themselves _ (onların) kendileri

 

 

ör: This is my own car_ Bu benim kendi otomobilimdir.

     I bought it myself_ Onu (ben) kendim satın aldım.

 

my own friend/-s _ (benim) kendi arkadaş(lar)ım 

your own friend/-s_ (senin) kendi arkadaş(lar)ın 

his own friend/-s_ (onun) kendi arkadaş(lar)ı 

her own friend/-s_ (onun) kendi arkadaş(lar)ı 

Its own leg/-s_ (onun) kendi arkadaş(lar)ı

our own friend_ (bizim) kendi arkadaş(lar)ımız

your own friend_ (sizin) kendi arkadaş(lar)ınız

their own friend/-s_ (onların) kendi arkadaş(lar)ı 

 

Şahıs zamirleri (personal pronoun)

Şahıs zamirleri/ personal pronuns

I_ ben 

me_  beni/ bana/ benden

my ........_ benim   .......-m

 

You_sen 

you_ seni/ sana/ senden

your ........_ senin .......-(ı)n

 

He_O (erkek)

him_ onu/ ona/ ondan

his ........_ onun .........-ı

 

She _ O (kadın)

her_ onu, ona, ondan

her ......._ onun ........ -ı

 

It _ O (hayvan, eşya)

it_ onu/ ona/ ondan

its ........_ onun ........-ı

 

We_ Biz

us_ bizi / bize/ bizden

our ........_ bizim ........-imız

 

They_ Onlar

them_ onları/ onlara/ onlardan

their ........_ onların........-ları

One _ Biri

Ones _ Birileri

 

Not: My, your, his, her, Its, our, your, their zamirleri hem –in

tamlama durumu hem de   -ım/-ın/-ı/-ınız  aitlik (possesive) halini

aynı  anda verir. 

    ör: Your friend_ senin arkadaşın.

   İngilizcede  bu zamirler tek başına kullanılmazlar. Mutlaka bir isim-

den önce gelerek (onları niteleyerek) sıfat görevi üslenirler.

    ör: Their son acts in school plays and also plays a game of football.

     Onların çocukları tiyatro/ sinema...(oyunları) oynar hem de futbol/ tenis (maçı)...oynar.

    ör: My son speaks English. He is almost  like a man._ Oğlum İngilizceyi tıpkı/ aynı bir adam gibi her şeyi konuşuyor

   Not; One zamirinden sonra isim gelmez. Bir isimden önce  one gelirse sayı olur.

Şahıs zamirleri için örnekler:

I am a doctor.  Ben bir doktorum.

Are you an engineer ? _ Sen bir mühendis misin?

He is a lawyer.  (o erkek) O bir avukat.

She is a nurse. (o kadın) O bir hemşire.

It is a cat. (o hayvan) O bir kedidir.

We are students.  (Ali ve ben / Ali, ben, Ahmet...) Biz öğrenciyiz.

Where are you going?  (Ali ve sen / Ali, sen, Ahmet...) Siz nereye gidiyorsunuz?

They are at the door now. (Ali ve Ahmet/ Ali, Ahmet, Veli..) Onlar kapıda(dır)lar.

One must do it.  Biri bu işi yapmak zorunda. (ben, sen, o, Ali veya veli farketmez birisi)

Ones must do it. Birileri  bu işi yapmalı (biz, siz veya onlar yahut sen ve Ali farketmez )

Topluluk isimleri

Topluluk isimleri

Aralarında herhangi ortak bir amaç, ortak bir bağ olmadan toplu olarak bir arada bulunan ya da bir arada bulundukları düşünülen bir kısım varlıkların

şekilsel (basamak, trabzan, çit, parmaklık ) ve

işlevsel (mobilya, takı)  benzerliklerinden dolayı aldıkları ortak adlara topluluk ismi denir.      

baggage (bagaj),

furniture (mobilya),

rubbish (çöp),

blongings ( özel eşya),

money (para-lira değil),

gentry (orta sınıf),

cattle(ahır hayvanları),

poultry (kümes hayvanları),

police (polis),

surroundings (etraf),

sweeping (süprüntü),

people (ahali-millet halk değil),

traffic (trafik)

food (yiyecek),

juice (içecek),

information (malumat)...    

     Bahsederken buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi demek yerine kolaylık olsun diye beyaz eşya denmiştir.

      ör: Beyaz eşya; buz dolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesinin v.s ortak adıdır. Her buz dolabı bir beyaz eşyadır.           

(kollektif isimlerde ise her ağaç bir orman değildir mantığı vardır.)  topluluk adları bir çok varlığı topluca kapsadığından anlam olarak çoğulluk kastederler.  My furniture is new._ Mobilyam (daki masa sandalye v.s) yenidir (ler)...