Kategori arşivi: possessive pronoun

Belgili zamirler (defining pronoun)

 

each_ her...

Bir gurubun üyelerinin istisnasız her biri ...+ isim/ fiil tekil 

Her öğrenci bu makaleyi okur.

_Each student reads this article.

 

both_ her ikisi

İki şey, şahıs, durum, fikirden her ikisi ... +isim/ fiil çoğul

Hem bunu hem de onu okudum. (ikisi de) çok güzeldiler. 

_ I read both this and that. Both were nice.

 

either_herhangi biri

İki şey, şahıs, durum, fikirden herhangi biri ... +isim/ fiil tekil

Ya kalemi ya da kitabı (birini) ver.  

_ Give me either the pencil or the book.

 

neither_ hiçbiri

İki şey, şahıs, durum, fikirden hiçbiri ... +isim/ fiil tekil

Ne sevgini ne dostluğunu (hiç birini) istiyorum. 

_ I want neither your love nor your fiendship.

 

other_diğeri

İki şey, şahıs, durum, fikirden farklı olan diğeri... +isim/ fiil tekil

Biz iyiyiz  fakat diğer arkadaşımız  hasta. 

_We are well but our other friend is ill.

 

others_diğerleri

İkiden çok  şey, şahıs, durum, fikirden farklı olan diğerleri... +isim/ fiil çoğul

Ben iyim fakat diğerleri hasta. 

_ I am fine but the others are ill.

 

another_başka

Aynından  başkası 

Bu  yemeği çok sevdim başka var mı ? 

_ I  liked this meal. Is there another?

 

else_başkası

Bir şey, durum, fikirden farklı olan herhangi bir başkası...+isim/ fiil tekil

Bu yemeği hiç sevmedim başka bir şey yok mu ?

_ I didn’t like this meal. Isn’t there anything else?

 

All_bütün, hepsi

Bir grup, fikirdeki şeylerin tümü/hepsi...+(canlılarda fiil çoğul, diğerlerinde tekil)

Arkadaşlarımın  hepsi partiye geldi. 

_All of my friends came to the party.

 

avery_ ...

Yalnızca bir sıfat zamirdir. Tek başına kullanılmaz...+isim/ fiil tekil

 

everybody_ herkes

İstisnası olmakla beraber (hemen hemen/ … hariç) herkes +fiil tekil

 

everyone_her bir kes

istisnası olmakla beraber (hemen hemen/ … hariç) her bir kes +fiil tekil

 

everything_her şey

İstisnası olmakla beraber(hemen hemen/ … hariç) her şey +fiil tekil

 

everywhere_her yer

İstisnası olmakla beraber (hemen hemen/ … hariç) her yer +fiil tekil

 

Dönüşlülük zamirleri (reflexsive pronoun)

Myself _ (benim) kendim

Yourself _ (senin) kendin

Himself _ (onun) kendi (erkek)

Herself _ (onun) kendi (kadın)

Itself _ (onun) kendi (hayvan, eşya...)

Ourselves _ (bizim) kendimiz

Yourselves _ (sizin) kendiniz

Themselves _ (onların) kendileri

 

 

ör: This is my own car_ Bu benim kendi otomobilimdir.

     I bought it myself_ Onu (ben) kendim satın aldım.

 

my own friend/-s _ (benim) kendi arkadaş(lar)ım 

your own friend/-s_ (senin) kendi arkadaş(lar)ın 

his own friend/-s_ (onun) kendi arkadaş(lar)ı 

her own friend/-s_ (onun) kendi arkadaş(lar)ı 

Its own leg/-s_ (onun) kendi arkadaş(lar)ı

our own friend_ (bizim) kendi arkadaş(lar)ımız

your own friend_ (sizin) kendi arkadaş(lar)ınız

their own friend/-s_ (onların) kendi arkadaş(lar)ı