Kategori arşivi: aitlik zamirleri

Aitlik zamirleri (possessive pronoun)

Mine_ benimki

Yours_ seninki

His_ onunki (eril)

Hers_ onunki (dişil)

Ours_ bizimki

Yours_ sizinki

Theirs_ onlarınki

 

ör: He is a friend of mine.

_ O arkadaşlarımdan biridir.

_O kendimin bir arkadaşıdır. (kendime ait)

 

Ör: It’s mine_ O benimkidir.

Dönüşlülük zamirleri (reflexsive pronoun)

Myself _ (benim) kendim

Yourself _ (senin) kendin

Himself _ (onun) kendi (erkek)

Herself _ (onun) kendi (kadın)

Itself _ (onun) kendi (hayvan, eşya...)

Ourselves _ (bizim) kendimiz

Yourselves _ (sizin) kendiniz

Themselves _ (onların) kendileri

 

 

ör: This is my own car_ Bu benim kendi otomobilimdir.

     I bought it myself_ Onu (ben) kendim satın aldım.

 

my own friend/-s _ (benim) kendi arkadaş(lar)ım 

your own friend/-s_ (senin) kendi arkadaş(lar)ın 

his own friend/-s_ (onun) kendi arkadaş(lar)ı 

her own friend/-s_ (onun) kendi arkadaş(lar)ı 

Its own leg/-s_ (onun) kendi arkadaş(lar)ı

our own friend_ (bizim) kendi arkadaş(lar)ımız

your own friend_ (sizin) kendi arkadaş(lar)ınız

their own friend/-s_ (onların) kendi arkadaş(lar)ı